Home
Shop

Tổng số cuộc tấn công an ninh mạng nhắm vào Việt Nam đã giảm

Mục lục

     Quý I/2019 ghi nhận tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam đã giảm đến 21,7% so với quý IV năm ngoái, và giảm đến 49,28% so với quý cùng kỳ.
Theo số liệu thống kê mới của Cục An toàn thông tin, trong quý I/2019 cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến.

shutterstock 35627875411521428692596408472137330561939 crop 15214287022401263809116 1554083457353

     Cụ thể, Tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 620 cuộc, giảm 21,17% so với Quý IV/2018, giảm 49,82% so với cùng kỳ Quý I/2018.

     Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma là 790.999 địa chỉ, giảm 17,42% so với Quý IV/2018, giảm 56,19% so với cùng kỳ Quý I/2018.

     Cũng theo số liệu thống kê này, tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng (Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng) là 54 doanh nghiệp.

     Trong năm 2018, Cục An toàn thông tin cũng đã thông tin, 6 tháng đầu năm 2018, các cuộc tấn công mạng vẫn tăng cao so với năm 2017. Trước tình hình đó, Cục đã triển khai và đẩy mạnh một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong 6 tháng cuối năm. Kết quả số lượng các cuộc tấn công của năm 2018 đã giảm so với năm 2017 khoảng 10%.

     Trong quý I/2019, những giải pháp quyết liệt của Cục ATTT đã giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công với tình hình chuyển biến tốt, đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ TT&TT (Cục ATTT) phối hợp với 02 thành phố triển khai thời gian vừa qua đã đạt được hiệu quả nhất định.

Gia Hưng

Bình chọn
Product has been added to your cart