Home
Shop

Sáu hãng công nghệ sa thải mạnh tay nhất

Mục lục

Amazon sa thải nhiều nhất, nhưng Twitter được đánh giá “tàn nhẫn” nhất khi đã cắt giảm tới 80% nhân viên chỉ trong sáu tháng.

Theo thống kê của Business Insider, chỉ tính riêng lại Amazon, Microsoft, Meta, Google, Twitter và Salesforce, số lượng nhân viên bị cho nghỉ việc trong năm 2022 và đầu 2023 đã là 83.300 người.

Bình chọn
Product has been added to your cart