Home
Shop

IT SYSTEMS – Hướng dẫn xác thực 2 yếu tố bảo mật Account Microsoft.

Mục lục

IT SYSTEMS xin hướng dẫn các bạn xác thực 2 yếu tố bảo mật Account Microsoft.

Bước 1: Đầu Tiên vào web: https://www.office.com/  , sign in account. Tiếp theo vào edit profile.

Bước 2: Tiếp theo chọn Thông Tin bảo mật. Chọn tiếp vào thêm Phương thức đăng nhập, chọn ứng dụng Authenticator và ấn tiếp theo. Chọn vào them Phương thức bảo mật sẽ có 2 Phương thức: AuthenticatorPhone

Bước 3: Trên điện thoại của mình: vào app Store or CH Play download app Authenticator. Mở app Authenticator vừa download, chọn thông tin xác thực ở điện thoại, và chọn quét mã QR, tiếp theo chúng ta quét mã QR ở trang web.  Sau khi quét xong ở điện thoại ta chọn authenticator sẽ thấy được account của mình.

Bước 4: Sau khi thấy được mail account của mình, trở lại web ấn chọn tiếp theo. Sau đó trên điện thoại sẽ có thông báo phê duyệt, ấn chọn chấp thuận.

Bước 5: Chọn thêm Phương thức đăng nhập và chọn điện thoại. Tiếp theo chọn quốc gia Việt Nam và nhập số điện thoại của bạn vào, ấn tiếp theo. Sau đó, hệ thống sẽ gửi mã xác thực về sms, nhập mã vào ấn tiếp theo và hoàn thành.

Chỉ với các bước đơn giản các bạn xác thực 2 yếu tố bảo mật Account Microsoft thành công. Các bản có thể xem Video hướng dẫn dưới đây để nắm rõ hơn.

Bình chọn
Product has been added to your cart
Liên hệ