Home
Shop

Hướng dẫn sử dụng Hyper Backup (Phần 2)

Mục lục

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn sử dụng Hyper Backup (Phần 2)

1. Khôi phục các File Đơn từ Local Share Folder / External Storage

Nội dung chính

 • Đến Hyper Backup, chọn vào bản sao lưu mong muốn trên bảng trái và click vào Explorer backup (biểu tượng kính lúp). Nhập mật khẩu nếu dữ liệu có mã hóa (encryption).

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Tìm và chọn bản khôi phục. Bạn có thể chọn các phiên bản sao lưu trên timeline.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Click Restore để khôi phục file, folder.

2. Khôi phục dữ liệu với các khoảng thời gian.

 • Click vào nút Restore phía bên dưới góc trái và click vào Data, nhập mật khẩu nếu dữ liệu sao lưu được mã hóa.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Chọn vào mục sao lưu cần khôi phục. Trường hợp dữ liệu khôi phục được lưu ở nơi khác thì ta chọn Restore form other repositories và chọn mục cần khôi phục.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Chúng ta có thể khôi phục lại cấu hình hệ thống. Nếu chọn vào Restore system configuration, chọn cấu hình hệ thống trong danh sách để khôi phục lại.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Tìm và chọn mục cần khôi phục. Bạn có thể chọn các phiên khôi phục với timeline các bản khôi phục được tạo.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Chọn ứng dụng cần khôi phục.

Hyper Backup

Hyper Backup

 • Các thông tin cơ bản về việc phục hồi dữ liệu sẽ được hiễn thị tổng quát tại cửa sổ này.

Hyper Backup

Hyper Backup

   • Click Apply để bắt đầu quá trình khôi phục.

   • Chúc bạn thành công.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn sử dụng Hyper Backup (Phần 1)

Bình chọn
Product has been added to your cart