Home
Shop

Nếu bạn thường xuyên kết nối với các máy in khác nhau ở nhiều vị trí, có thể bạn sẽ không sử dụng tất cả các máy in được cài đặt trên thiết bị của mình – có thể chỉ một hoặc hai lần. Tuy nhiên, thiết bị của bạn có nhiều máy in được cài đặt trên đó mà bạn không nhận ra.

Rất may, bạn có thể xóa bất kỳ máy in nào bạn không còn sử dụng, ngoại trừ máy in không bị xóa hoàn toàn khỏi thiết bị của bạn – trình điều khiển máy in vẫn nằm trong kho thiết bị của bạn trong trường hợp bạn cần lại.

remove uninstall printer driver windows 10 featured image.jpg

Nếu bạn chắc chắn rằng mình sẽ không cần nó, bạn có thể xóa hoặc gỡ cài đặt trình điều khiển máy in cũ, lỗi thời hoặc đã gỡ cài đặt và các gói trình điều khiển còn sót lại hoặc các mục đăng ký khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn năm cách để gỡ cài đặt hoàn toàn trình điều khiển máy in trong Windows 10.

Cách gỡ bỏ hoặc gỡ cài đặt trình điều khiển máy in trong Windows 10

Dưới đây là một số cách bạn có thể xóa trình điều khiển máy in trong Windows 10:

 • Gỡ cài đặt phần mềm máy in bằng Cài đặt.
 • Xóa driver máy in khỏi Print Server Properties.
 • Gỡ cài driver máy in bằng Control Panel.
 • Sử dụng Quản lý in để xóa các máy in cũ.
 • Xóa máy in cũ thông qua Registry Editor.
 • Gỡ cài đặt máy in bằng Command Prompt.
 • Xóa máy in bằng PowerShell.
 • Xóa phần còn lại khỏi cửa hàng trình điều khiển Windows.

Gỡ cài đặt phần mềm máy in bằng cài đặt

Nếu bạn không cần một máy in cụ thể nữa, bạn có thể làm theo các bước thông thường để gỡ cài đặt máy in khỏi Cài đặt và sau đó gỡ cài đặt phần mềm của nó, đặc biệt nếu sử dụng tiện ích của bên thứ ba. 

Nếu ứng dụng Cài đặt đã cài đặt các công cụ khác để tự động quản lý máy in của bạn, bạn sẽ phải xóa thủ công phần mềm còn sót lại.

 • Mở Settings>Devices
remove uninstall printer driver windows 10 settings devices.png
 • Nhấp vào Printers & scanners . 
remove uninstall printer driver windows 10 devices printers scanners.png
 • Chọn máy in của bạn, nhấp vào Remove device và nhấp vào yes khi được yêu cầu xác nhận việc xóa.
remove uninstall printer driver windows 10 settings printers scanners remove device.png

Lưu ý: Các bước trên chỉ xóa máy in khỏi danh sách, vì vậy bạn sẽ cần xóa mọi phần mềm máy in còn sót lại hoặc các ứng dụng liên quan.

 • Mở Settings> Apps
remove uninstall printer driver windows 10 settings apps.png
 • Nhấp vào Apps & features và chọn phần mềm máy in bạn muốn xóa.
remove uninstall printer driver windows 10 settings apps features.png
 • Nhấp vào Remove và làm theo các bước để xóa hoàn toàn mọi ứng dụng liên quan đến máy in còn sót lại.

Xóa Trình điều khiển Máy in khỏi Thuộc tính Máy chủ In

Nếu bạn vẫn thấy máy in cũ hoặc máy in mà bạn đã gỡ cài đặt trước đó xuất hiện trên trang Máy in & Máy quét, bạn có thể xóa hoặc gỡ cài đặt trình điều khiển máy in và gói trình điều khiển.

 • Mở Settings>Devices>Printers and Scanners ở ngăn bên trái.
 • Cuộn xuống Cài đặt liên quan và nhấp vào Print Server Properties . Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào Start> Run và nhập printui / s / t2 để truy cập trực tiếp trang thuộc tính Print Server.
remove uninstall printer driver windows 10 print server properties.png
 • Chọn tab Drivers  . Từ danh sách, nhấp vào mục nhập máy in cũ và chọn Remove.
remove uninstall printer driver windows 10 drivers tab remove.png
 • Bạn sẽ nhận được hai tùy chọn trong một cửa sổ bật lên – Remove drive hoặc Remove driver and driver package . Chọn cái sau và bấm OK .
remove uninstall printer driver windows 10 remove driver driver package.png
 • Nếu bạn nhận được lời nhắc xác nhận Remove Driver Package , hãy nhấp vào Delete .

Gỡ cài đặt trình điều khiển máy in bằng bảng điều khiển

Bạn có thể xóa và gỡ cài đặt máy in của mình và trình điều khiển máy in còn sót lại hoặc các ứng dụng liên quan từ Bảng điều khiển bằng cách sử dụng các bước sau.

 • Mở Control Panel>Hardware and Sound.
remove uninstall printer driver windows 10 control panel hardware sound.png
 • Nhấp vào Devices and Printers.
remove uninstall printer driver windows 10 devices printers.png
 • Trong Printers , nhấp chuột phải vào thiết bị của bạn và nhấp vào Remove device . Nhấp vào Yes để xác nhận hành động.
remove uninstall printer driver windows 10 control panel remove device.png
 • Tiếp theo, đi tới  Settings>Apps>Apps & Features  và chọn phần mềm bạn muốn gỡ bỏ. 
 • Nhấp vào Uninstall  và làm theo các bước trên màn hình để xóa hoàn toàn phần mềm máy in.

Sử dụng quản lý in để loại bỏ máy in cũ

Tốt nhất, nếu bạn đã sử dụng phương pháp thuộc tính Máy chủ in ở trên, nó nên xóa và gỡ cài đặt trình điều khiển máy in. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Quản lý In để xóa hoàn toàn các máy in bạn không còn sử dụng và trình điều khiển của chúng.

Hộp thoại Quản lý In hiển thị cho bạn các máy in và lệnh in hiện tại trên thiết bị của bạn. Trước khi bạn xóa trình điều khiển máy in cũ, hãy đảm bảo rằng nó không được sử dụng bởi bất kỳ máy in nào khác.

 • Mở Control Panel>System and Security.
remove uninstall printer driver windows 10 control panel system security.png
 • Nhấp vào Administrative Tools.
remove uninstall printer driver windows 10 administrative tools.png
 • Bấm đúp vào lối tắt Print Management.
remove uninstall printer driver windows 10 print management shortcut.png
 • Trong Custom Filters , hãy chọn  All Printers.
 • Bấm chuột phải vào máy in bạn muốn xóa.
remove uninstall printer driver windows 10 custom filters all printers.png
 • Nhấp vào Delete Yes để xác nhận hành động.
remove uninstall printer driver windows 10 delete.png
 • Mở Settings>Apps>Apps & Features và nhấp vào phần mềm máy in bạn muốn gỡ bỏ. 
 • Nhấp vào Uninstall  và làm theo hướng dẫn trên màn hình để gỡ bỏ hoàn toàn trình điều khiển máy in.

Xóa máy in cũ thông qua trình chỉnh sửa sổ đăng ký

Nếu bạn mở trang Add a printer và thấy các máy in cũ vẫn được liệt kê ở đó, hãy chỉnh sửa sổ đăng ký để xóa các mục nhập còn sót lại. Để thực hiện việc này, hãy bắt đầu bằng cách tạo điểm khôi phục hệ thống , sau đó làm theo các bước bên dưới.

 • Bấm chuột phải vào Start>Run. 
 • Gõ regedit.exe và nhấn OK (hoặc nhấn Enter trên bàn phím) để mở Registry Editor.
remove uninstall printer driver windows 10 regedit.png

Tìm khóa đăng ký:

HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Classes \ Local Settings \ Printers \ Roamed
remove uninstall printer driver windows 10 registry key.png
 • Bấm chuột phải vào máy in từ ngăn bên phải và chọn Delete.
 • Kiểm tra các mục nhập của máy in và xóa các mục không mong muốn bằng cách truy cập khóa này: HKEY_CURRENT_USER \ Printers \ Connections
remove uninstall printer driver windows 10 registry printer entries.png

Tiếp theo, đi tới khóa này:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Print \ Printers
remove uninstall printer driver windows 10 registry printers.png
 • Nhấp để mở rộng khóa, nhấp chuột phải vào máy in của bạn và chọn Xóa .
remove uninstall printer driver windows 10 registry printer delete.png

Một số khóa con vẫn có thể có tham chiếu đến máy in cũ của bạn, vì vậy bạn cũng có thể xóa những điều sau:        

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-3   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-4

Sau khi hoàn tất, hãy thoát khỏi Registry Editor.

Gỡ cài đặt máy in bằng Command Prompt

Nếu bạn là người yêu thích dòng lệnh, Command Prompt là một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để xóa máy in cũng như xóa các trình điều khiển và ứng dụng liên quan.

 • Nhấp vào Start  và nhập CMD  vào thanh tìm kiếm. 
 • Nhấp vào Command Prompt và chọn  Run as administrator từ ngăn bên phải.
remove uninstall printer driver windows 10 command prompt admin.png
 • Trong cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh này: wmic print get name và nhấn Enter để xem danh sách các máy in trên thiết bị của bạn.
remove uninstall printer driver windows 10 command prompt printers.png
 • Để gỡ cài đặt máy in, hãy nhập printui.exe /dl /n “YOUR-PRINTER-NAME” và nhấn Enter. Nhớ thay TÊN-MÁY IN của BẠN bằng tên đầy đủ của máy in của bạn. Ví dụ:  printui.exe /dl /n HP DJ 2600 Series CL3.
remove uninstall printer driver windows 10 command prompt uninstall printer.png
 • Để gỡ cài đặt phần mềm máy in, hãy mở Settings>Apps>Apps & Features và chọn phần mềm máy in bạn muốn gỡ bỏ. Nhấp vào  Uninstall  và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Xóa máy in bằng PowerShell

Nếu bạn thích PowerShell hơn Command Prompt, đây là các bước cần thực hiện để xóa máy in và phần mềm liên quan.

 • Nhấp chuột phải vào Start > Windows PowerShell (Admin).
remove uninstall printer driver windows 10 windows powershell admin.png
 • Gõ lệnh này: Remove-Printer –Name “YOUR-PRINTER-NAME” .
remove uninstall printer driver windows 10 remove printer command.png
 • Mở  Settings > Apps > Apps & Features, và nhấp vào phần mềm bạn muốn xóa. 
 • Nhấp vào Uninstall và làm theo hướng dẫn để gỡ bỏ hoàn toàn.

Xóa tàn tích khỏi Windows Driver Store

Giải pháp này nhằm loại bỏ mọi phần còn lại của trình điều khiển có thể vẫn còn trên thiết bị của bạn ngay cả sau khi xóa gói trình điều khiển.

Trong kho trình điều khiển, bạn sẽ tìm thấy hộp thư đến và các gói trình điều khiển của bên thứ ba, đã được cài đặt và lưu trữ trong thư mục ngay cả trước khi chính trình điều khiển được cài đặt. 

Mỗi thư mục con trong cửa hàng chứa một gói trình điều khiển và .inf file, tương ứng , nhưng hơi khó khăn để tìm gói trình điều khiển cụ thể mà bạn muốn xóa.

Tin tốt là bạn có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba để khám phá kho trình điều khiển Windows và xóa hoàn toàn trình điều khiển máy in cũ một lần cho tất cả. Nó cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều dung lượng mà nếu không sẽ bị chiếm bởi các tệp rác.

Điều gì sẽ xảy ra khi trình điều khiển bị xóa?

Trình điều khiển thiết bị là một phần mềm cho hệ điều hành máy tính của bạn biết cách giao tiếp với thiết bị mà nó được kết nối. 

Ví dụ: để kết nối với máy in của bạn và thực hiện lệnh in, cần có trình điều khiển máy in để thu hẹp khoảng cách giữa hai thiết bị và cung cấp lệnh in cho bạn.

Nếu không có trình điều khiển máy in, máy in của bạn chỉ là phần cứng không hoạt động. Tương tự, việc xóa trình điều khiển máy in sau khi xóa máy in khỏi máy tính của bạn khiến nó không hoạt động.

Tuy nhiên, nếu bạn xóa trình điều khiển, bạn có thể hoàn tác việc xóa bằng Khôi phục Hệ thống , từ điểm khôi phục trước đó được tạo khi bạn xóa trình điều khiển khỏi máy tính của mình.

Ngoài ra, Windows sẽ tự động cài đặt trình điều khiển trên hệ điều hành của bạn bằng cách tìm kiếm nó từ thư viện trình điều khiển phong phú của nó. Nếu không tìm thấy trình điều khiển phù hợp, nó sẽ tìm kiếm trình điều khiển trực tuyến thông qua Windows Update. Nếu không, bạn có thể truy cập trang web của nhà sản xuất thiết bị để tìm trình điều khiển cụ thể cho máy in của mình.

OK. Nếu khó quá thì hãy liên hệ với IT Systems. Với 1 khoản phí nhỏ bạn sẽ được IT Systems giải quyết vấn đề cho bạn.

Tel: 0909104579 – Công ty TNHH IT Systems Việt Nam

Bình chọn
Product has been added to your cart
Liên hệ