Cài đặt mail outlook trên điện thoại android 1 cách đơn giãn

Microsoft Office Outlook 2018–present.svg 1

Bước 1: Khởi động app outook trên điện thoại. Nếu chưa có thì tải app outlook

Nội dung chính

Bước 2:  Điền địa chỉ email cần kết nối

cai dat mail outlook tren dien thoai android 1

Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân

cai dat mail outlook tren dien thoai android 3

Bước 4: Chọn THIẾT ĐẶT NÂNG CÁO để khai báo giao thức sử dụng mail. Ở ĐÂY KHAI BÁO THEO GIAO THỨC IMAP

cai dat mail outlook tren dien thoai android 4

cai dat mail outlook tren dien thoai android 5

Nhấn dấu CHECK trên cùng gốc phải, kết thúc thao tác cài đặt

Thong bao cai dat mail outlook tren dien thoai

Trường hợp có hiển thị thông báo như trên thì chọn ĐĂNG NHẬP để tiếp tục vào hộp mail