Home
Shop

Trend Micro Endpoint Security with Apex One

Trend Micro Endpoint Security with Apex One – bảo mật tối đa với bảo mật điểm cuối theo lớp.

Availability: In Stock

Trend Micro Endpoint Security with Apex One tại It Systems có gì nổi bật? 

Trend Micro Endpoint Security with Apex One của Trend Micro – Một sự pha trộn của các kỹ thuật bảo vệ mối đe dọa tiên tiến được phân phối thông qua kiến ​​trúc một tác nhân để loại bỏ các lỗ hổng bảo mật trên bất kỳ hoạt động nào của người dùng và bất kỳ điểm cuối nào.

  • Tự động phát hiện và phản hồi trước nhiều mối đe dọa, bao gồm cả fileless và ransomware.
  • Khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung, với sự tích hợp vào phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) cũng như phát hiện và phản hồi được quản lý (MDR) để điều tra nâng cao và khả năng hiển thị trên toàn mạng.
  • Một tác nhân nhẹ tất cả trong một thông qua phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và các tùy chọn tại chỗ.

Tự động

Nhận khả năng phát hiện và phản hồi mối đe dọa tự động, nâng cao chống lại nhiều mối đe dọa ngày càng gia tăng, bao gồm cả fileless và ransomware. Sự pha trộn giữa các thế hệ giữa các kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi cung cấp khả năng bảo vệ điểm cuối giúp tối đa hóa hiệu suất và hiệu quả.

Tích hợp

Nhận thông tin chi tiết có thể hành động, khả năng điều tra mở rộng và khả năng hiển thị tập trung với bộ công cụ EDR hợp nhất, tích hợp SIEM mạnh mẽ và bộ API mở. Thực hiện các cuộc điều tra mối đe dọa mở rộng, tương quan vượt ra ngoài điểm cuối và tăng cường cho các nhóm bảo mật của bạn bằng dịch vụ phát hiện và ứng phó được quản lý.

Linh hoạt

Trong bối cảnh công nghệ và mối đe dọa đang phát triển, bạn cần bảo mật vượt xa tính năng chống vi-rút truyền thống. Trend Micro Apex One™ cung cấp khả năng phát hiện, điều tra và phản hồi mối đe dọa trong một tác nhân duy nhất. Hợp nhất các khả năng và bảng điều khiển, đồng thời đạt được tính linh hoạt trong triển khai thông qua cả SaaS và các tùy chọn triển khai tại chỗ.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security,Trend Micro,Trend Micro Endpoint Security with Apex One,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ