Home
Shop

Trellix MOVE AntiVirus​

Trellix MOVE AntiVirus​ – Một giải pháp duy nhất cho máy chủ ảo và máy tính để bàn hoạt động trên tất cả các trình ảo hóa chính.

Availability: In Stock

Trellix MOVE AntiVirus​ tại It Systems có gì nổi bật? 

Trellix MOVE AntiVirus​ của Trellix – Một giải pháp duy nhất cho máy chủ ảo và máy tính để bàn hoạt động trên tất cả các trình ảo hóa chính.

Bảo mật cho đám mây riêng của bạn mà không làm giảm hiệu suất

Chống vi-rút truyền thống không hoạt động tốt với cơ sở hạ tầng ảo hóa. Quản lý Trellix để chống vi-rút trong môi trường ảo được tối ưu hóa (Trellix MOVE AntiVirus) mang đến khả năng bảo vệ phần mềm độc hại tiên tiến, được tối ưu hóa cho máy tính để bàn và máy chủ ảo hóa của bạn. Triển khai trên nhiều trình ảo hóa hoặc chọn tùy chọn điều chỉnh, không có tác nhân cho VMware NSX. Dù bằng cách nào, bạn cũng có được khả năng bảo mật được xếp hạng cao nhất để phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa ngay lập tức với tác động tối thiểu đến hiệu suất của máy ảo (VM). Trellix MOVE AntiVirus tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống phần mềm độc hại cho các triển khai ảo hóa, giải phóng tài nguyên của trình ảo hóa đồng thời đảm bảo các hoạt động quét bảo mật cập nhật được chạy theo chính sách.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security, Trellix, Trellix MOVE AntiVirus​,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart