Home
Shop

Trellix Endpoint Security (HX)

Trellix Endpoint Security (HX) phát hiện và điều tra từ xa các cuộc tấn công mạng điểm cuối bao gồm cả phần mềm độc hại ẩn. Tự động phân loại với các nguồn khác để xác định trường hợp gốc và nhanh chóng giải quyết sự cố.

Availability: In Stock

Trellix Endpoint Security (HX) tại It Systems có gì nổi bật? 

Trellix Endpoint Security (HX) của Trellix phát hiện và điều tra từ xa các cuộc tấn công mạng điểm cuối bao gồm cả phần mềm độc hại ẩn. Tự động phân loại với các nguồn khác để xác định trường hợp gốc và nhanh chóng giải quyết sự cố.

  • Ngăn chặn phần lớn các cuộc tấn công mạng chống lại các điểm cuối
  • Phát hiện và chặn các vi phạm để giảm tác động của chúng
  • Cải thiện năng suất và hiệu quả bằng cách phát hiện ra các mối đe dọa thay vì theo đuổi các cảnh báo
  • Sử dụng một tác nhân nhỏ, duy nhất để có tác động tối thiểu đến người dùng cuối
  • Nhận được các biện pháp bảo vệ và chức năng bổ sung thông qua các mô-đun có thể tải xuống
  • Tuân thủ các quy định như PCI-DSS và HIPAA
  • Triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security, Trellix, Trellix Endpoint Security (HX),…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart