Home
Shop
Sold: 0 / 9

Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services

Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services – Phát hiện và phản hồi trên điểm cuối và email, được hỗ trợ bởi các chuyên gia về mối đe dọa của chúng tôi. Trend Micro ™ Worry-Free ™ với Managed XDR Services bao gồm mọi thứ trong Worry-Free XDR.

Availability: còn 9 hàng

Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services tại It Systems có gì nổi bật? 

Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services của Trend Micro – Chuyên gia phát hiện, điều tra và khắc phục mối đe dọa trên các điểm cuối và email của bạn. Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services được quản lý và thiết kế dành cho nhân viên CNTT phải đảm đương nhiều nhiệm vụ hoặc đơn giản là những người muốn có sự theo dõi khác về các mối đe dọa lén lút nhất, 24/7. Với sự trợ giúp từ Trend Micro, các nhóm CNTT đang bị quá tải giờ đây có thể nâng cao kiến thức chuyên môn về bảo mật của mình mà không cần thêm tài nguyên. Các mối đe dọa giờ đây không chỉ được tìm kiếm và xác thực mà còn được ngăn chặn và khắc phục cho bạn.

Trend Micro ™ Worry-Free ™ with Managed XDR Services bao gồm mọi thứ trong Worry-Free XDR cộng với:

  • Các chuyên gia về mối đe dọa và các dịch vụ phát hiện và ứng phó được quản lý 24/7
  • Phân tích nguyên nhân gốc rễ
  • Điều tra, ứng phó và khắc phục sự cố

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security,Trend Micro, Trend Micro Worry-Free with Managed XDR Services,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart