Home
Shop

SolarWinds Server and Application Monitor

SolarWinds Server and Application Monitor – Giám sát ứng dụng và máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản.

Availability: In Stock

SolarWinds Server and Application Monitor tại It Systems có gì nổi bật? 

SolarWinds Server and Application Monitor – Giám sát ứng dụng và máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản.

Các tính năng chính:

  • Bắt đầu thường trong vài phút
  • Giám sát Azure và AWS IaaS, PaaS và SaaS
  • Hơn 1.200 mẫu giám sát sẵn dùng, cộng với hơn 1.000 mẫu cộng đồng
  • Giám sát tùy chỉnh với các tập lệnh REST API, WMI, SNMP và PowerShell
  • Giám sát máy chủ có thể tùy chỉnh
  • Lập bản đồ phụ thuộc cơ sở hạ tầng

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Solarwinds,SolarWinds Server and Application Monitor,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart