Home
Shop
Sold: 0 / 5

Trend Micro Worry-Free Services Advanced

Trend Micro Worry-Free Services Advanced – giải pháp bảo vệ dựa trên đám mây cho các thiết bị và email doanh nghiệp, ngăn chặn các mối đe dọa qua email trước khi chúng tiếp cận mạng của bạn. Tính năng bảo vệ email phát hiện phần mềm tống tiền, BEC, lừa đảo thông tin xác thực và các cuộc tấn công nâng cao. Trend Micro ™ Worry-Free Services Advanced bao gồm mọi thứ trong Worry-Free Services.

Availability: còn 5 hàng

Trend Micro Worry-Free Services Advanced tại It Systems có gì nổi bật? 

Trend Micro Worry-Free Services Advanced của Trend Micro là giải pháp bảo vệ dựa trên đám mây cho các thiết bị và email doanh nghiệp, ngăn chặn các mối đe dọa qua email trước khi chúng tiếp cận mạng của bạn. Tính năng bảo vệ email phát hiện phần mềm tống tiền, BEC, lừa đảo thông tin xác thực và các cuộc tấn công nâng cao. Trend Micro ™ Worry-Free Services Advanced bao gồm mọi thứ trong Worry-Free Services, ngoài ra:

  • Hoàn thành bảo vệ email và cộng tác
  • Trend Micro™ Email Security™ Standard
  • Trend Micro™ Cloud App Security
  • Mối đe dọa và bảo mật dữ liệu cho Microsoft Office 365, Google Workspace™, Dropbox™ và Box™

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security,Trend Micro, Trend Micro Worry-Free Services Advanced,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart