Home
Shop
Sold: 0 / 5

Trello for Enterprise

Trello for Enterprise là một phiên bản của Trello, một công cụ quản lý dự án và làm việc nhóm trực tuyến phổ biến.

Availability: còn 5 hàng

Trello for Enterprise tại It Systems có gì nổi bật? 

Trello là một công cụ quản lý dự án và công việc trực quan và linh hoạt. Nó được thiết kế để giúp cá nhân, nhóm làm việc và tổ chức quản lý công việc một cách hiệu quả. Trello cung cấp các tính năng để giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Bạn có thể gán thẻ cho các thành viên, thảo luận và gửi bình luận về các thẻ, và theo dõi hoạt động của dự án thông qua lịch sử hoạt động. Trello hỗ trợ tích hợp với nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau, như Slack, Google Drive, Dropbox và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể mở rộng tính năng của Trello bằng cách sử dụng Power-Ups, các plug-in và tính năng bổ sung có sẵn trong cộng đồng Trello.

Trello for Enterprise

Trello for Enterprise tích hợp với nhiều ứng dụng và công cụ khác nhau, cho phép bạn kết nối dữ liệu và làm việc thông qua các ứng dụng bên thứ ba. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng Trello thông qua Power-Ups – các phần mở rộng được tạo bởi cộng đồng người dùng hoặc phát triển riêng.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Trello

 

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ