Home
Shop
Sold: 0 / 6

Trello Premium

Trello Premium cung cấp cho bạn tất cả sức mạnh của Trello cũng như các quyền quản trị và bảo mật bổ sung cho không gian làm việc của bạn.

Availability: còn 6 hàng

Trello Premium tại It Systems có gì nổi bật? 

Trello là một công cụ quản lý dự án và công việc trực quan và linh hoạt. Nó được thiết kế để giúp cá nhân, nhóm làm việc và tổ chức quản lý công việc một cách hiệu quả. Trello cung cấp các tính năng để giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Bạn có thể gán thẻ cho các thành viên, thảo luận và gửi bình luận về các thẻ, và theo dõi hoạt động của dự án thông qua lịch sử hoạt động. Trello hỗ trợ tích hợp với nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau, như Slack, Google Drive, Dropbox và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể mở rộng tính năng của Trello bằng cách sử dụng Power-Ups, các plug-in và tính năng bổ sung có sẵn trong cộng đồng Trello.

Trello Premium

Trello Premium cung cấp khả năng tìm kiếm nâng cao, giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và lọc thông tin trên bảng, thẻ và danh sách. Bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa, ngày, thành viên và nhiều tiêu chí khác. Với Trello Premium, bạn có thể áp đặt hạn chế truy cập và quyền riêng tư cho các bảng của mình. Bạn có thể quyết định ai được xem và chỉnh sửa các dự án của bạn, tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bảo mật hơn.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Trello

 

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart