Home
Shop

Lucidspark for Team

Lucidspark for Team tạo ra các bảng làm việc cộng tác, biểu đồ, sơ đồ, và nhiều loại tài liệu khác để nhóm có thể cùng nhau thực hiện các dự án và ý tưởng.

Availability: In Stock

Lucidspark for Team tại It Systems có gì nổi bật? 

Lucidspark là một công cụ trực tuyến dùng để tạo và cộng tác trên các bảng làm việc trực quan. Nó cho phép người dùng tạo ra các sơ đồ, biểu đồ, mind map, và các tài liệu khác để thể hiện ý tưởng, lập kế hoạch, và làm việc nhóm. Với Lucidspark, người dùng có thể tạo ra các bảng làm việc trực tuyến, trong đó có thể thêm các hình ảnh, văn bản, biểu đồ, hình vẽ và nhiều nội dung khác. Công cụ này cung cấp các công cụ vẽ và sắp xếp linh hoạt, cho phép người dùng tổ chức thông tin một cách rõ ràng và trực quan.

Lucidspark for Team

Gói cấp phép Lucidspark for Team cung cấp các tính năng quản lý và kiểm soát truy cập giúp quản lý viên có thể quản lý thành viên nhóm, phân quyền truy cập vào tài liệu và dự án, và theo dõi hoạt động của nhóm. Các tính năng bổ sung bao gồm tích hợp với các công cụ khác như Lucidchart và Google Workspace, cung cấp khả năng nhập và xuất dữ liệu, cung cấp khả năng truy cập và sửa đổi từ xa, và hỗ trợ đa ngôn ngữ để hỗ trợ các nhóm làm việc quốc tế.

Tham khảo thêm

  • Phần mềm bản quyền chính hãng, giá tốt có tại It Systems với hơn 10,000 sản phẩm
  • Các phần mềm Cộng tác, giao tiếp, quản lý trong các danh mục Ứng dụng trực tuyến
  • Khám phá các sản phẩm khác của Lucidspark
Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart