Home
Shop
Sold: 0 / 9

Teamwork Deliver

Teamwork Deliver cho phép bạn tạo lịch trình công việc và theo dõi thời gian để quản lý thời gian và đảm bảo tuân thủ các mục tiêu. Bạn có thể ghi lại thời gian làm việc, thiết lập nhắc nhở và báo cáo để đánh giá hiệu suất và tiến độ của dự án.

Availability: còn 9 hàng

Teamwork Deliver tại It Systems có gì nổi bật? 

Teamwork là một phần mềm quản lý công việc và dự án được phát triển để giúp tổ chức và nhóm làm việc cùng nhau một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt hơn. Teamwork cung cấp một loạt các công cụ quản lý dự án để xác định, theo dõi và tổ chức các công việc và nhiệm vụ. Bạn có thể tạo ra cấu trúc dự án, gán nhiệm vụ cho các thành viên, thiết lập lịch trình, theo dõi tiến độ và xem báo cáo để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Teamwork Deliver

Phiên bản này cho phép bạn tạo lịch trình công việc và theo dõi thời gian để đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và hạn chế thời gian. Bạn có thể ghi lại thời gian làm việc, thiết lập báo cáo và xem biểu đồ Gantt để theo dõi tiến độ dự án. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép bạn quản lý tài liệu và tệp tin trong một nơi duy nhất. Bạn có thể tải lên và chia sẻ tài liệu, quản lý phiên bản và xem lịch sử chỉnh sửa.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Teamwork

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ