Home
Shop
Sold: 0 / 8

Teamwork Grow

Teamwork Grow là một phần mềm quản lý công việc và dự án được phát triển để giúp tổ chức và nhóm làm việc cùng nhau một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt hơn

Availability: còn 8 hàng

Teamwork Grow tại It Systems có gì nổi bật? 

Teamwork là một phần mềm quản lý công việc và dự án được phát triển để giúp tổ chức và nhóm làm việc cùng nhau một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt hơn. Teamwork cung cấp một loạt các công cụ quản lý dự án để xác định, theo dõi và tổ chức các công việc và nhiệm vụ. Bạn có thể tạo ra cấu trúc dự án, gán nhiệm vụ cho các thành viên, thiết lập lịch trình, theo dõi tiến độ và xem báo cáo để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Teamwork Grow

Teamwork Grow cho phép bạn tạo lịch trình công việc và theo dõi thời gian để quản lý thời gian và đảm bảo tuân thủ các mục tiêu. Bạn có thể ghi lại thời gian làm việc, thiết lập nhắc nhở và báo cáo để đánh giá hiệu suất và tiến độ của dự án. Teamwork Grow cung cấp một nơi tập trung để lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu. Bạn có thể tải lên và lưu trữ tệp tin, tạo thư mục và chia sẻ tài liệu với các thành viên khác trong nhóm.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Teamwork

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ