Home
Shop

Solarwinds Network Performance Monitor

Solarwinds Network Performance Monitor – Giám sát mạng đa nhà cung cấp được xây dựng để mở rộng quy mô và mở rộng theo nhu cầu mạng của bạn.

Availability: In Stock

Solarwinds Network Performance Monitor tại It Systems có gì nổi bật? 

Solarwinds Network Performance Monitor – Giám sát mạng đa nhà cung cấp được xây dựng để mở rộng quy mô và mở rộng theo nhu cầu mạng của bạn.

Giám sát mạng NPM được thiết kế để hiển thị tất cả các thiết bị, ứng dụng, mạng và nhà cung cấp trong phân tích đường dẫn một trang để có nhiều tín hiệu hơn và ít nhiễu hơn nhằm nhanh chóng cách ly tình trạng chậm mạng.

Các tính năng chính:

  • Giám sát tính khả dụng của mạng
  • Trực quan hóa đường dẫn quan trọng
  • Lập bản đồ thông minh
  • Phân tích hiệu suất
  • Cảnh báo nâng cao

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Solarwinds, Network Performance Monitor,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ