Home
Shop

Trellix Application and Change Control​

Trellix Application and Change Control​ – giải pháp đảm bảo rằng chỉ các ứng dụng đáng tin cậy mới chạy trên thiết bị, máy chủ và máy tính để bàn.

Availability: In Stock

Trellix Application and Change Control​ tại It Systems có gì nổi bật? 

Trellix Application and Change Control​ của Trellix – giải pháp đảm bảo rằng chỉ các ứng dụng đáng tin cậy mới chạy trên thiết bị, máy chủ và máy tính để bàn.

Trellix Application and Change Control​ chặn các tệp thực thi trái phép trên máy chủ, máy tính để bàn của công ty và các thiết bị có chức năng cố định. Trellix Change Control giám sát và ngăn chặn các thay đổi đối với hệ thống tệp. 

Kiểm soát ứng dụng sử dụng danh sách cho phép động để đảm bảo rằng chỉ những ứng dụng đáng tin cậy mới chạy trên máy chủ, thiết bị và máy tính để bàn. Nó giúp quản trị viên CNTT không cần phải duy trì danh sách các ứng dụng đã được phê duyệt theo cách thủ công. Nó đảm bảo bảo vệ mà không ảnh hưởng đến năng suất.

Với Application Control, bạn có thể:

  • Ngăn chặn phần mềm độc hại, không đáng tin cậy hoặc không mong muốn được thực thi.
  • Tự động xác định phần mềm đáng tin cậy và cấp quyền chạy cho phần mềm đó.
  • Chặn người dùng giới thiệu phần mềm gây rủi ro cho công ty của bạn.

Kiểm soát thay đổi cho phép bạn bảo vệ ghi và bảo vệ đọc các tệp quan trọng khỏi bị giả mạo trái phép. Bạn cũng có thể xác định các chương trình hoặc người dùng đáng tin cậy để cho phép cập nhật các tệp được bảo vệ và khóa đăng ký. Thay đổi chỉ được phép nếu nó được áp dụng theo chính sách phần mềm.

Với Change Control, bạn có thể:

  • Phát hiện, theo dõi và xác thực các thay đổi trong thời gian thực.
  • Ngăn chặn các thay đổi bằng cách sử dụng các quy tắc bảo vệ.
  • Thực thi các chính sách thay đổi đã được phê duyệt.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security, Trellix, Trellix Application and Change Control​,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart