Home
Shop
Sold: 0 / 6

Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services

Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services Phát hiện và phản hồi trên điểm cuối và email cho các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP), được hỗ trợ bởi các chuyên gia về mối đe dọa của Trend Micro.

Availability: còn 6 hàng

Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services tại It Systems có gì nổi bật? 

Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services của Trend Micro là dịch vụ phát hiện và phản hồi giữa các sản phẩm, khách hàng chéo và đối tác chéo, do Trend Micro và MSP đồng quản lý, giúp giảm thiểu các mối đe dọa cho khách hàng đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các MSP. Sử dụng kiến thức chuyên môn của Trend Micro, các MSP hiện có thể nâng cao các dịch vụ bảo mật của họ cho khách hàng mà không cần thêm tài nguyên và đầu tư.

Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services giúp giảm thiểu các mối đe dọa cho khách hàng đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các MSP.

Ngoài các tính năng XDR không lo lắng, Trend Micro ™ Worry-Free ™ với Dịch vụ XDR đồng quản lý* mang đến cho bạn:

  • Các chuyên gia về mối đe dọa và các dịch vụ phát hiện và ứng phó được quản lý 24/7
  • Phân tích khách hàng chéo và đối tác chéo
  • Ứng phó sự cố
  • Báo cáo tóm tắt hàng tháng

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, Endpoint Security,Trend Micro, Trend Micro Worry-Free Co-Managed XDR Services,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ