Home
Shop
Sold: 0 / 5

Smartsheet for Enterprise Plan

Smartsheet for Enterprise Plan là một lựa chọn cấp phép cao cấp và phù hợp cho các tổ chức lớn và doanh nghiệp có nhu cầu phức tạp hơn. 

Availability: còn 5 hàng

Smartsheet for Enterprise Plan tại It Systems có gì nổi bật? 

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây, cho phép các tổ chức và cá nhân quản lý, theo dõi và thực hiện các dự án và quy trình công việc một cách hiệu quả. Smartsheet cung cấp một giao diện làm việc dựa trên bảng tính, cho phép người dùng tạo, sắp xếp và tổ chức dữ liệu dễ dàng. Bạn có thể tạo ra các bảng tính linh hoạt với các cột, hàng và ô để theo dõi thông tin, lịch trình, nguồn lực và nhiều hơn nữa.

Smartsheet for Enterprise Plan

Gói Smartsheet for Enterprise cung cấp quyền truy cập đầy đủ và quản lý tối đa cho các tổ chức lớn. Bạn có thể quản lý người dùng và nhóm, thiết lập quyền truy cập chi tiết, và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Smartsheet for Enterprise đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và các quy định về tuân thủ như HIPAA, SOC 2 và ISO 27001. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin của bạn được bảo vệ và an toàn.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Smartsheet.

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart