Home
Shop
Sold: 0 / 7

Smartsheet Pro Plan

Smartsheet Pro Plan cho phép người dùng mời và làm việc cùng nhau trong các dự án và bảng tính. Bạn có thể chia sẻ bảng tính với các thành viên khác của nhóm và thiết lập các quyền truy cập để kiểm soát việc chỉnh sửa và xem thông tin.

Availability: còn 7 hàng

Smartsheet Pro Plan tại It Systems có gì nổi bật? 

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây, cho phép các tổ chức và cá nhân quản lý, theo dõi và thực hiện các dự án và quy trình công việc một cách hiệu quả. Smartsheet cung cấp một giao diện làm việc dựa trên bảng tính, cho phép người dùng tạo, sắp xếp và tổ chức dữ liệu dễ dàng. Bạn có thể tạo ra các bảng tính linh hoạt với các cột, hàng và ô để theo dõi thông tin, lịch trình, nguồn lực và nhiều hơn nữa.

Smartsheet Pro Plan

Với gói Smartsheet Pro, người dùng có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng và chức năng của nền tảng Smartsheet. Điều này bao gồm việc tạo và quản lý bảng tính, biểu mẫu, báo cáo, đồ thị Gantt và các công cụ cộng tác khác. Gói Pro cho phép người dùng mời và làm việc cùng nhau trong các dự án và bảng tính. Bạn có thể chia sẻ bảng tính với các thành viên khác của nhóm và thiết lập các quyền truy cập để kiểm soát việc chỉnh sửa và xem thông tin.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Smartsheet.

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart