Home
Shop
Sold: 0 / 5

Smartsheet for Business Plan

Smartsheet for Business là một lựa chọn cấp phép dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức có quy mô từ nhỏ đến trung bình.

Availability: còn 5 hàng

Smartsheet for Business Plan tại It Systems có gì nổi bật? 

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây, cho phép các tổ chức và cá nhân quản lý, theo dõi và thực hiện các dự án và quy trình công việc một cách hiệu quả. Smartsheet cung cấp một giao diện làm việc dựa trên bảng tính, cho phép người dùng tạo, sắp xếp và tổ chức dữ liệu dễ dàng. Bạn có thể tạo ra các bảng tính linh hoạt với các cột, hàng và ô để theo dõi thông tin, lịch trình, nguồn lực và nhiều hơn nữa.

Smartsheet for Business Plan

Gói Smartsheet for Business cung cấp các công cụ quản lý dự án và công việc mạnh mẽ. Bạn có thể tạo và quản lý biểu đồ Gantt, lập kế hoạch tiến độ, giao nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Điều này giúp bạn theo dõi tiến độ và duy trì sự cân nhắc trong quản lý dự án. Smartsheet for Business cho phép bạn quản lý tài nguyên và lịch trình công việc một cách hiệu quả. Bạn có thể theo dõi khả năng tải công việc của từng thành viên, quản lý sự phụ thuộc công việc và lập kế hoạch theo nguồn lực.

Tags:  Phần mềm bản quyền, ứng dụng trực tuyến, cộng tác, giao tiếp, quản lý , Smartsheet.

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ