Home
Shop

MindManager Professional

MindManager Professional đưa năng suất và dự án của bạn lên một tầm cao mới và mở rộng khả năng làm việc theo nhóm của bạn.

Availability: In Stock

MindManager Professional tại It Systems có gì nổi bật? 

MindManager là phần mềm giúp bạn có thể tạo ra những ý tưởng và suy nghĩ tư duy của riêng mình trên giấy dưới dạng bản đồ tư duy, sơ đồ, khái niệm, cây và sơ đồ tổ chức, và quản lý các mối quan hệ của bạn và quản lý dữ liệu của bạn. Phần mềm này được thiết kế để cải thiện quy trình làm việc của bạn và làm cho quy trình kinh doanh hiệu quả hơn.

MindManager có thể hiển thị các ý tưởng thuần túy về kế hoạch chiến lược của bạn một cách trực quan trong bản đồ tư duy. Bạn có thể làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc để mỗi bản đồ được hiển thị trong một tab riêng. Một bản đồ tinh thần có thể bao gồm một số chủ đề, chủ đề phụ, liên kết, ghi chú, hình ảnh, thẻ và tệp đính kèm. Các mục trong bản đồ có thể được nhóm lại với nhau hoặc liên kết với nhau bằng các mũi tên.

MindManager Professional

Bố trí hiệu quả các kế hoạch, dự án, lộ trình, sản phẩm, v.v. theo dòng thời gian sẽ cung cấp cho các bên liên quan của bạn một cái nhìn tổng quan rõ ràng và ấn tượng. Thực hiện tốt nhất cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các kế hoạch và dự án của bạn bằng chân phải và xem chúng qua từng bước để hoàn thành. MindManager cho phép bạn biến ý tưởng thành kế hoạch, kế hoạch thành hành động và hành động thành thành công.

Tham khảo thêm

  • Phần mềm bản quyền chính hãng, giá tốt có tại It Systems với hơn 10,000 sản phẩm
  • Các phần mềm Cộng tác, giao tiếp, quản lý trong các danh mục Ứng dụng trực tuyến
  • Khám phá các sản phẩm khác của MindManager
Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart