Microsoft chặn ‘bão mail’ từ việc reply all

Microsoft chặn ‘bão mail’ từ việc reply all Microsoft đang phát triển tính năng bảo vệ việc gửi email trả lời tất cả (Reply all) cho Office 365 và Exchange Online để ngăn chặn tình trạng “bão email”. “Bão email” là tình trạng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cùng phản hồi một …

Microsoft chặn ‘bão mail’ từ việc reply all Đọc thêm »