Tặng ngay 2 tháng (khuyến mãi dịch vụ IT) tới 31/7/2020

IT SYSTEMS đang áp dụng chương trình khuyến mãi dịch vụ IT tới ngày 31/7/2020 nếu Khách Hàng trả trước 12 tháng sẽ được tặng 2 tháng dịch vụ. Trả trước 6 tháng thì được tặng 1 tháng dịch vụ tiếp theo. Chương trình được áp dụng trên toàn bộ KH đang sử dụng dịch …

Tặng ngay 2 tháng (khuyến mãi dịch vụ IT) tới 31/7/2020 Đọc thêm »