0909.10.45.79

Month: June 2019

Tương lai của trung tâm dữ liệu là gì?

Tương lai của trung tâm dữ liệu là gì?

Sau nhiều thập kỷ làm việc trong cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp, Cisco đã tham gia vào thị trường điện toán với Hệ thống Điện toán hợp nhất vào năm 2009. Trong suốt mười năm, họ đã xây dựng một doanh nghiệp được xếp hàng đầu với khoảng 60.000 khách hàng.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top