Home
Shop

Số cuộc tấn công mạng vào Việt Nam liên tục giảm

Mục lục

     Chuyển biến tích cực trong bức tranh an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong khoảng 2 năm vừa qua là nhờ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.

     Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), trong tháng 1/2020, hệ thống của Cục ghi nhận có 283 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (gồm 30 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 40 cuộc tấn công cài mã độc và 213 cuộc tấn công lừa đảo), giảm 11% so với tháng 12/2019 và giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

     Cũng trong tháng 1/2020, số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma là 432.162 địa chỉ, giảm 57,69% so với tháng 12/2019 và giảm 59,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

anh12

Số cuộc tấn công mạng nhắm vào Việt Nam đã giảm

     Trước đó, liên tiếp trong hai năm 2018 và 2019, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam dẫn đến sự cố đã giảm mạnh. Theo công bố của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Việt Nam đã tăng 50 hạng về Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu trong năm 2019.

     Các chuyên gia nhận định, chuyển biến tích cực trong bức tranh an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong khoảng 2 năm vừa qua là nhờ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đã được triển khai đồng bộ và quyết liệt.


     Cụ thể, năm 2018, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố là 10.220 cuộc, giảm hơn 3.100 cuộc (tương đương gần 31% so với năm 2017), trong đó có 5.932 cuộc tấn công lừa đảo, 3.198 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 1.090 cuộc tấn công cài mã độc. Số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng máy tính ma năm 2018 là hơn 7,1 triệu địa chỉ, giảm khoảng 296.000 địa chỉ so với năm 2017.

     Năm 2019, hệ thống của Cục An toàn thông tin đã ghi nhận khoảng 5.200 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố (giảm hơn 50% so với năm 2018), gồm 1.434 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 3.189 cuộc tấn công lừa đảo và 579 cuộc tấn công cài mã độc.

     Cùng với đó, năm 2019, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma là khoảng 6,5 triệu địa chỉ, giảm 9% so với năm 2018.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe

Bình chọn
Product has been added to your cart