Home
Shop

Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại Android, máy tính bảng Android

Mục lục

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại Android, máy tính bảng Android

Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại, máy tính bảng Android

Thiết lập tài khoản email mới bằng cách điền email và mật khẩu như hình. Sau đó chọn “Cài đặt thủ công”

2018 11 15 14h16 27

Chọn kiểu “Tài khoản POP3” để tải email về điện thoại. Chọn kiểu “Tài khoản IMAP” để email trên máy chủ và chỉ tải một bản sao về điện thoại. Lưu ý khi chọn IMAP, cần kiểm tra dung lượng hộp thư thường xuyên. Nếu hộp thư đầy sẽ không nhận được email mới.

2018 11 15 14h19 52

Điền thông tin máy chủ như hình dưới rồi nhấn nút “Tiếp tục”.

2018 11 15 14h22 27

Tiếp tục điền thông tin máy chủ như hình dưới.

2018 11 15 14h25 53

Chọn thời gian kiểm tra email, trung bình khoảng 15 phút.

pasted image 0 1

Hoàn tất quá trình cài đặt.

2018 11 15 14h28 52

 

 

Bình chọn
Product has been added to your cart