Home
Shop

Solarwinds Database Performance Analyzer

Solarwinds Database Performance Analyzer – Trình phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu hỗ trợ giám sát và tối ưu hóa nhiều nền tảng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) cho môi trường đám mây và tại chỗ.

Availability: In Stock

Solarwinds Database Performance Analyzer tại It Systems có gì nổi bật? 

Solarwinds Database Performance Analyzer – Trình quản lý cấu hình mạng hỗ trợ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian làm việc và duy trì tuân thủ bằng cách sử dụng hệ thống quản lý mạng toàn diện.

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu đa nền tảng cho cả đám mây và tại chỗ
 • Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi máy học
 • Lời khuyên của chuyên gia với các cố vấn điều chỉnh truy vấn và chỉ mục
 • Giám sát hiệu suất VMware vSphere
 • Dữ liệu chi tiết, chính xác đến từng giây, cả theo thời gian thực và lịch sử
 • Tích hợp PerfStack và AppStack với Nền tảng SolarWinds Orion

Solarwinds Database Performance Analyzer hỗ trợ các CSDL:

 • PostgreSQL: Database tuning and optimization with machine learning
 • Oracle: Performance tuning for Enterprise Edition, Standard Edition, Exadata, and EBS.
 • Azure SQL Database: Performance investigation, tuning, and optimization for Azure SQL Database.
 • Microsoft SQL Server: Optimize and tune SQL, tables, and more for SQL Server, including AG support.
 • MariaDB: Find your worst performing SQL and associated performance metrics for MariaDB.
 • Db2: Drill down into your Db2 database to pinpoint the root cause of poor performance.
 • MySQL: Find the root cause of poor MySQL performance with real-time and historical data.
 • Amazon Aurora: Monitor Aurora RDS as MySQL, MariaDB, SQL Server, or Oracle RDS instances.
 • SAP ASE: Drill down into your ASE database to pinpoint poor application performance.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Solarwinds, Database Performance Analyzer,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart