Home
Shop
Sold: 0 / 7

Solarwinds Network Configuration Manager

Solarwinds Network Configuration Manager – Trình quản lý cấu hình mạng hỗ trợ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian làm việc và duy trì tuân thủ bằng cách sử dụng hệ thống quản lý mạng toàn diện.

Availability: còn 7 hàng

Solarwinds Network Configuration Manager tại It Systems có gì nổi bật? 

Solarwinds Network Configuration Manager – Trình quản lý cấu hình mạng hỗ trợ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian làm việc và duy trì tuân thủ bằng cách sử dụng hệ thống quản lý mạng toàn diện.

Các tính năng chính:

  • Tuân thủ mạng
  • Tự động hóa mạng
  • Sao lưu cấu hình
  • Đánh giá lỗ hổng
  • Thông tin chi tiết về mạng cho Cisco và Palo Alto
  • Tích hợp với Network Performance Monitor

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Solarwinds, Network Configuration Manager,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart