Home
Shop

Hướng dẫn share ổ đĩa trong mạng LAN

Mục lục

Hướng dẫn share ổ đĩa hay thư mục hiện nay khá phổ biến rộng rãi. Tại sao lại phải share dữ liệu qua mạng LAN ? Chia sẻ qua mạng LAN để lấy dữ liệu nhanh nhất. Việc máy tính bạn có mạng, mà bạn lại không có usb vậy làm sao để 2 máy tính có thể kết nối được với nhau và chia sẻ dữ liệu cho nhau một cách nhanh nhất. Và bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách share ổ đĩa  qua mạng LAN.

Cách share ổ đĩa trong mạng LAN

Bước 1: Chọn ổ đĩa hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ và chọn Properties

share ổ đĩa

Bước 2: Trong cửa sổ Properties các bạn chọn tab Sharing sau đó chọn Advanced Sharing…

share ổ đĩa

Bước 3: Tại cửa sổ Advanced Sharing bạn cần Tick vào Share this folder để cho phép chia sẻ. Bạn có thể Apply/ OK để hoàn tất cho phép chia sẻ thư mục. Tuy nhiên, để an toàn và chủ động hơn trong việc thiết lập quyền khi thao tác trong thư mực chia sẻ thì bạn nên thiết lập nhóm và quyền trong Permissions . Chọn Permissions để vào cửa sổ thiết lập quyền.

share ổ đĩa

Mặc định sẽ có sẵn nhóm Everyone (1) và quyền (Full Control, Change, Read) (2).

Các Permissions for Everyone (2) sẽ có quyền như sau:

  • Full Control: cho phép các User được tạo, xóa, chỉnh sửa các tập tin trong thư mục.
  • Change: cho phép các User được chỉnh sửa các tập tin trong thư mục.
  • Read: chỉ cho phép đọc các tập tin trong thư mục.share ổ đĩa

Ngoài ra, nếu không có hoặc cần chia sẻ chỉ địch cho các User khác trong mạng, bạn có thể chọn Add.. (3) để thêm Group or user names.

share ổ đĩa

Một số Group or user names (1) có thể sử dụng:

  • Everyone: cho phép toàn bộ User truy cập vào thư mục.
  • Tên chỉ định User trong mạng Lan: Khi sử dụng quyền truy cập này thì chỉ có User đó mới được truy cập vào thư mục. Ví dụ: máy tính của mình là có tên là Rik, thì mình nhập là Rik vào và chọn Check Names thì tự động Windows sẽ tìm User đó trong mạng Lan và thêm vào. Nếu không tìm thấy thì Windows sẽ mở hộp thoại “Name not found” lên và bạn cần nhập lại tên chính xác.

Bước 4: Chọn Apply/ OK ở các cửa sổ để áp dụng các thay đổi.

Khi trở lại cửa sổ Properties, bạn sẽ thấy đường dẫn thư mục được chia sẻ thành công.share ổ đĩa

Bạn sẽ thấy biểu tượng User gắn theo các ổ đĩa mà bạn muốn share ổ đĩa, điều này có nghĩa là bạn đã chia sẻ ổ đĩa đó thành công . Và để hủy chia sẻ thì bạn cần vào Sharing trong Properties và bỏ Tick Share this folder.

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại đây

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Product has been added to your cart