Home
Shop

PRTG Enterprise Monitor

PRTG Enterprise Monitor – Giải pháp giám sát có khả năng mở rộng cho cơ sở CNTT lớn.

Availability: In Stock

PRTG Enterprise Monitor tại It Systems có gì nổi bật? 

PRTG Enterprise Monitor – Giải pháp giám sát có khả năng mở rộng cho cơ sở CNTT, được tạo ra cho nhu cầu giám sát của các môi trường CNTT lớn.

Đưa ra giải pháp phù hợp với từng nhu cầu cho dù 20.000 sensors hay lên đến 200.000 sensors.

  • Bảng điều khiển giám sát tập trung
  • Tăng quy mô và tính linh hoạt kiến ​​trúc
  • Tổng quan hướng dịch vụ trên nhiều máy chủ PRTG
  • Đào tạo độc quyền và hỗ trợ ưu tiên cao
  • Mô hình định giá linh hoạt và có thể mở rộng

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Paessler, PRTG, PRTG Enterprise Monitor,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart