Home
Shop

PRTG 5000

PRTG 5000 – phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng để giám sát toàn bộ mạng của bạn, dành cho môi trường doanh nghiệp lớn, giám sát tối đa 5000 aspects – thường là 500 thiết bị.

Availability: In Stock

PRTG 5000 tại It Systems có gì nổi bật? 

PRTG 5000 – phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng để giám sát toàn bộ mạng của bạn, dành cho môi trường doanh nghiệp lớn, giám sát tối đa 5000 aspects – thường là 500 thiết bị.

Lý do để tin tưởng PRTG Network Monitor

  • Giám sát trung tâm để xem toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn trong một ô kính
  • Cài đặt tại chỗ để kiểm soát hoàn toàn dữ liệu , cấu hình và cập nhật của bạn
  • Giấy phép minh bạch và giá cả hợp lý phù hợp với mọi ngân sách và quy mô công ty
  • Tính linh hoạt cao và khả năng mở rộng dễ dàng cho cơ sở hạ tầng CNTT, OT và IoT
  • Các công ty từ tất cả các ngành trên toàn thế giới tin tưởng vào chuyên môn giám sát 20 năm của chúng tôi

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Paessler, PRTG 5000…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ