Home
Shop
Sold: 0 / 10

ManageEngine OpUtils

ManageEngine OpUtils – là phần mềm quản lý cổng chuyển đổi và địa chỉ IP hướng đến việc giúp các kỹ sư theo dõi, chẩn đoán và khắc phục sự cố tài nguyên CNTT một cách hiệu quả. OpUtils bổ sung cho các công cụ quản lý hiện có bằng cách cung cấp khả năng xử lý sự cố và giám sát thời gian thực.

Availability: còn 10 hàng

ManageEngine OpUtils tại It Systems có gì nổi bật? 

ManageEngine OpUtils của ManageEngine là phần mềm quản lý cổng chuyển đổi và địa chỉ IP hướng đến việc giúp các kỹ sư theo dõi, chẩn đoán và khắc phục sự cố tài nguyên CNTT một cách hiệu quả. OpUtils bổ sung cho các công cụ quản lý hiện có bằng cách cung cấp khả năng xử lý sự cố và giám sát thời gian thực. Nó giúp các kỹ sư mạng quản lý các thiết bị chuyển mạch và không gian địa chỉ IP của họ một cách dễ dàng. Với một bộ hơn 20 công cụ toàn diện, công cụ quản lý cổng chuyển đổi này giúp thực hiện các tác vụ giám sát mạng như phát hiện sự xâm nhập của thiết bị giả mạo, theo dõi việc sử dụng băng thông, giám sát tính khả dụng của các thiết bị quan trọng, sao lưu các tệp cấu hình của Cisco, v.v.

Quản lý địa chỉ IP

Cho phép quét IP nâng cao của các mạng con IPv4 và IPv6 trong mạng của bạn để xác định các địa chỉ IP khả dụng và được sử dụng.

Quản lý cổng chuyển đổi

Quét, lập bản đồ và xem thông tin chuyên sâu về các cổng chuyển đổi mạng của bạn bằng mô-đun trình ánh xạ cổng chuyển đổi và công cụ quét cổng.

Phát hiện thiết bị giả mạo

Xác định sự xâm nhập của thiết bị lừa đảo và chặn quyền truy cập vào các thiết bị này.

Giám sát băng thông

Theo dõi việc sử dụng băng thông mạng của bạn và tạo báo cáo sử dụng băng thông cho các tham số khác nhau.

Cấu hình quản lý tập tin

Lên lịch sao lưu các tệp cấu hình CISCO để tải lên hoặc tải xuống và so sánh các phiên bản khác nhau của tệp cấu hình khởi động và chạy.

Phần mềm Wake On LAN

Cung cấp cả khởi động thủ công và theo lịch trình của các máy không hoạt động có trong mạng.

Công cụ SNMP

Xem ảnh chụp nhanh của cơ sở thông tin quản lý (MIB) đã cho và truy vấn các thiết bị Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) để tạo biểu đồ về các nút SNMP IP trong mạng.

Công cụ CISCO

Quét mạng con để biết chi tiết về các thiết bị CISCO và thu thập các chi tiết như ảnh chụp nhanh thiết bị, chi tiết IOS, chi tiết bộ nhớ flash, v.v.

Công cụ chẩn đoán

Kiểm tra tính khả dụng, tuyến đường và tình trạng của hệ thống. Quét một dải IP và xem trạng thái của một nút.

Công cụ giám sát mạng

Quét các cổng Giao thức điều khiển truyền dẫn (TCP) và thiết bị hỗ trợ SNMP, đồng thời truy xuất chi tiết địa chỉ IP, chi tiết hệ thống và các chi tiết khác liên quan đến mã định danh đối tượng MIB (OID).

Công cụ giám sát địa chỉ

Giải quyết, quản lý và kiểm tra địa chỉ IP, địa chỉ MAC và tên Hệ thống tên miền (DNS) của bạn bằng các công cụ giám sát địa chỉ như Trình giải quyết DNS và Trình giải quyết địa chỉ MAC.

Công cụ mạng

Giám sát các máy chủ quan trọng trong mạng để biết tính khả dụng và cảnh báo về các sự cố mạng cần được chú ý ngay lập tức.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, ManageEngine, ManageEngine OpUtils,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ