Home
Shop
Wishlist0
HÀNG CHÍNH HÃNG QUÀ TẶNG XỊN XÒ USB 8G ĐƠN HÀNG TRÊN 3TR

Phần mềm Microsoft SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

Loại phần mềm :Công cụ quản lý dũ liệu

Thời hạn bản quyền : Vĩnh viễn

Số thiết bị tối đa : 1

Tính năng : – Cài nhiều phiên bản MS SQL khác nhau trên cùng một máy. – Cắt giảm chi phí. – Duy trì riêng biệt các môi trường sản xuất, phát triển, thử nghiệm. – Giảm thiểu các vấn đề tạm thời trên cơ sở dữ liệu. – Tách biệt các đặc quyền bảo mật. – Duy trì máy chủ dự phòng.

4,425,000 

Mua ngay Compare
Availability: In Stock

Đánh giá sản phẩm phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

Tổng quan về SQL Server (OLP)

SQL Server hay Structure Query Language là công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Được biết, hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual C, Visual Basic, Oracle…

SQL Server được phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL2 bởi IBM theo mô hình Codd tại trung tâm nghiên cứu của IBM ở California,vào những năm 70 cho hệ thống QTCSDL lớn.

Đầu tiên SQL Server được sử dụng trong các ngôn ngữ quản lý CSDL và chạy trên các máy đơn lẻ. Song do sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xây dựng những CSDL lớn theo mô hình khách chủ (trong mô hình này toàn bộ CSDL được tập trung trên máy chủ (Server). Mọi thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện trên máy chủ bằng các lệnh SQL máy trạm chỉ dùng để cập nhập hoặc lấy thông tin từ máy chủ). Ngày nay trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có sự trợ giúp của SQL. Nhất là trong lĩnh vực phát triển của Internet ngôn ngữ SQL càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nó được sử dụng để nhanh chóng tạo các trang Web động… SQL đã được viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI) và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) chấp nhận như một ngôn ngữ chuẩn cho CSDL quan hệ.

Nhưng cho đến nay chuẩn này chưa đưa ra đủ 100%. Nên các SQL nhúng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau đã được bổ xung mở rộng cho SQL chuẩn cho phù hợp với các ứng dụng của mình. Do vậy có sự khác nhau rõ ràng giữa các SQL.

Phần mềm SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

Đặc điểm của SQL Server và đối tượng làm việc

SQL Server hoạt động theo mô hình khách – chủ, do đó sẽ có 2 thành phần là Workstation vàServer

 • Workstation được cài trên bất kì thiết bị nào hoặc trên thiết bị của người vận hành máy chủ. Đây là các giao diện phần mềm để tương tác với Server, ví dụ như SSMS, SSCM, Profiler, BIDS hay SQLEM…
 • Serve được cài trên máy chủ tập trung. Nó chính là các dịch vụ như SQLServe, SQL Serve Agent, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Browser, SQL Full Text Search…

Instance của SQL Serve

 • Là một bản cài đặt SQL Serve.
 • Là bản sao chép chính xác của phần mềm .
 • Nều cài “n” lần thì sẽ tạo ra “n” bản cài.
 • Có hai loại bản cài SQL Serve là Default – Mặc định và Named – Đặt tên mới.
 • Chỉ có một bản cài mặc định được hỗ trợ trên một Serve
 • Nhiều bản cài tạo mới được hỗ trợ trên một Serve
 • Bản cài mặc định sẽ lấy tên máy chủ làm tên Instance.
 • Tên của bản cài mặc định là MSSQLSERVER

Lợi ích của các bản cài

 • Cài nhiều phiên bản MS SQL khác nhau trên cùng một máy.
 • Cắt giảm chi phí.
 • Duy trì riêng biệt các môi trường sản xuất, phát triển, thử nghiệm.
 • Giảm thiểu các vấn đề tạm thời trên cơ sở dữ liệu.
 • Tách biệt các đặc quyền bảo mật.
 • Duy trì máy chủ dự phòng.
Product has been added to your cart
Liên hệ