Home
Shop

JetBrains ReSharper

JetBrains ReSharper là tiện ích mở rộng Visual Studio dành cho nhà phát triển .NET, giúp mọi người dùng Visual Studio viết mã tốt hơn, dễ dàng kiểm tra và cấu trúc lại các cơ sở mã hiện có

Availability: In Stock

JetBrains ReSharper tại It Systems có gì nổi bật? 

JetBrains ReSharper là tiện ích mở rộng Visual Studio dành cho nhà phát triển .NET.

Với sự hỗ trợ vô song cho các tập lệnh C#, VB.NET, C++, XAML, JavaScript, TypeScript, JSON, XML, HTML, CSS, ASP.NET, ASP.NET MVC, Protobuf, NAnt và MSBuild bao gồm chức năng đa ngôn ngữ toàn diện, JetBrains ReSharper sẽ giúp mọi người dùng Visual Studio viết mã tốt hơn, dễ dàng kiểm tra và cấu trúc lại các cơ sở mã hiện có.

Bạn có thể dành ít thời gian hơn cho công việc thủ công lặp đi lặp lại và thay vào đó tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Một bộ tính năng mạnh mẽ để tự động kiểm tra lỗi và sửa mã giúp giảm thời gian phát triển và tăng hiệu quả của bạn. Bạn sẽ thấy rằng ReSharper nhanh chóng hoàn lại chi phí của mình bằng cách tăng năng suất của nhà phát triển và chất lượng mã được cải thiện. Với ReSharper, các nhà phát triển .NET có thể thực sự trải nghiệm những gì chúng tôi muốn nói khi chúng tôi nói “Động lực để phát triển”.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Kết xuất 3D, 3D Modeling – Render, JetBrains,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart