Home
Shop

JetBrains dotUltimate

JetBrains dotUltimate là giấy phép bao gồm các tiện ích mở rộng Visual Studio, một IDE độc lập và một bộ công cụ định hình và bao phủ để giúp bạn tận dụng vô số cơ hội mà sự phát triển .NET mang lại. Mỗi giấy phép dotUltimate cho phép một nhà phát triển sử dụng ReSharper, ReSharper C++, Rider, dotCover, dotTrace và dotMemory.

Availability: In Stock

JetBrains dotUltimate tại It Systems có gì nổi bật? 

JetBrains dotUltimate là giấy phép bao gồm các tiện ích mở rộng Visual Studio, một IDE độc lập và một bộ công cụ định hình và bao phủ để giúp bạn tận dụng vô số cơ hội mà sự phát triển .NET mang lại. Mỗi giấy phép dotUltimate cho phép một nhà phát triển sử dụng ReSharper, ReSharper C++, Rider, dotCover, dotTrace và dotMemory.

Tất cả các công cụ .NET, ReSharper C++ và JetBrains Rider, cùng nhau trong một gói.

Bao gồm các công cụ:

  • ReSharper: Tiện ích mở rộng Visual Studio dành cho nhà phát triển .NET
  • ReSharper C++: Tiện ích mở rộng Visual Studio dành cho nhà phát triển C++
  • Rider: Một .NET IDE đa nền tảng nhanh
  • dotTrace: Hồ sơ hiệu suất .NET
  • dotCover: Trình chạy thử nghiệm đơn vị .NET và công cụ bảo hiểm mã
  • dotMemory: Trình lược tả bộ nhớ .NET

giấy phép dotUltimate cũng bao gồm các plugin cho dotCover và dotTrace trong Rider.

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Kết xuất 3D, 3D Modeling – Render, JetBrains,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart
Liên hệ