Home
Shop

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer – Công cụ giám sát sử dụng mạng thời gian thực, bộ phân tích NetFlow và phần mềm giám sát băng thông.

Availability: In Stock

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer tại It Systems có gì nổi bật? 

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer – Công cụ giám sát sử dụng mạng thời gian thực, bộ phân tích NetFlow và phần mềm giám sát băng thông.

NetFlow là một giao thức mạng được sử dụng để giám sát luồng lưu lượng qua mạng. Bằng cách phân tích dữ liệu NetFlow, bạn có thể có được bức tranh về cách lưu lượng mạng chảy qua mạng của mình, bao gồm nguồn, đích, điểm tắc nghẽn và khối lượng. Sử dụng giải pháp giám sát NetFlow có thể giúp bạn phân tích các bản ghi lưu lượng để hiểu và tối ưu hóa lưu lượng trong mạng, do đó bạn không phải chi tiền cho băng thông bổ sung không cần thiết.

Các tính năng chính:

  • Giám sát băng thông
  • Cảnh báo lưu lượng ứng dụng
  • Phân tích lưu lượng mạng
  • Hỗ trợ chuyển đổi phân tán VMware vSphere
  • Bảng điều khiển phân tích hiệu suất
  • Nhận dạng ứng dụng nâng cao

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Giám sát mạng, Mạng và Hạ tầng IT, Solarwinds, Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart