Home
Shop

Theo mặc định, Windows sẽ sử dụng chỉ mục (index) khi tìm kiếm để cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm nhanh hơn. Chỉ mục tìm kiếm chỉ bao gồm các vị trí đã chọn. Những vị trí này có thể được lọc theo loại (phần mở rộng), thuộc tính và nội dung file bạn muốn lập chỉ mục.

Tính năng indexer backoff trong Windows

Chỉ mục sử dụng service Windows Search và chạy dưới dạng tiến trình Searchindexer.exe trong nền. Chỉ mục sẽ tự động xây dựng lại và cập nhật các thay đổi được thực hiện đối với những vị trí được bao gồm, kể từ lần tạo lại chỉ mục cuối cùng để tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm.

Theo mặc định, tính năng indexer backoff sẽ giảm tốc độ trong khi xây dựng lại chỉ mục, nếu có hoạt động của người dùng và sẽ tự động tiếp tục ở tốc độ tối đa khi không phát hiện thấy hoạt động nào của người dùng.

Nếu tính năng indexer backoff bị tắt, việc lập chỉ mục sẽ tiếp tục ở tốc độ tối đa, ngay cả khi hoạt động của hệ thống ở mức cao.

Bắt đầu với Windows 10 build 19592, Windows Search Platform (Indexer) đã được cập nhật với logic cải tiến, giúp tìm ra thời điểm tốt hơn để thực hiện lập chỉ mục file và tránh lập chỉ mục nhiều khi bạn đang sử dụng máy. Một cải tiến cũng được thực hiện để hạn chế đáng kể số lần service lập chỉ mục file cho nội dung không có tác động đến trải nghiệm tìm kiếm và mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn trên Windows.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng indexer backoff được sử dụng để giảm tốc độ lập chỉ mục khi có hoạt động của người dùng trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Bật/tắt tính năng Indexer Backoff trong Local Group Policy Editor

Lưu ý: Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Trong bảng điều khiển bên trái của Local Group Policy Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới.

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Search
Điều hướng đến key trong Local Group Policy Editor

3. Ở bên phải của Search trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào policy Disable indexer backoff để chỉnh sửa nó.

4. Thực hiện bước 5 (bật) hoặc bước 6 (tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Để kích hoạt Indexer Backoff, chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấn OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để vô hiệu hóa Indexer Backoff, chọn Enabled, nhấn OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

Bật hoặc tắt Indexer Backoff tùy theo nhu cầu
Bình chọn
Product has been added to your cart
Liên hệ