Home
Shop
Bình chọn
  1. Trước tiên search trên google

trang vietnam airlines giả.png
trang giả mạo đang nằm trên cùng – top quảng cáo

  1. Lookup tên miền chính chủ trước

web có SSL của DigiCert
trang vé máy bay giả .png
Lookup thông tin tên miền. Chủ sở hữu là : Tong cong ty Hang khong Viet Nam – CTCP
trang vé máy bay giả .png
Lookup thông tin IP đây là IP ở Singapore, dùng dịch vụ của Amazon
trang vé máy bay giả .png
Với 2 tên miền giả mạo thì thế nào

  1. Tên miền giả mạo https://vietnamairslines.com/ (thừa s)

Giao diện cũng khá OK, có SSL ngon lành

Kiểm tra tên miền, chủ sở hữu là Dang Tuong Duy, Mua ở Nhan Hoa Software Company

Screenshot 2020-12-15 165529.png
Lookup IP, website dùng dịch vụ của công ty SUPERDATA-VN, đặt ở việt nam.
Screenshot 2020-12-15 165702.png

  1. Tên miền giả mạo https://www.vietnamaairlines.com/ (thừa a)

Cũng có SSL ngon lành
trang vé máy bay giả mạo.png
Thông tin IP cũng của SUPERDATA-VN ở Việt Nam
Screenshot 2020-12-15 170419.png
Thông tin tên miền thuộc về: Ngo Viet Quan, mua ở PA Viet Nam
Screenshot 2020-12-15 170431.png

Product has been added to your cart
Liên hệ