Home
Shop

Phần mềm Microsoft 365 Business Standard

  • Thông tin sản phẩm: Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR
    (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ Microsoft Khi EU Yêu Cầu)
    Số máy cài đặt: 1 máy tính
  • Dùng cho hệ điều hành: MS Windows

3,370,000 

Buy Now
Availability: In Stock
SKU:KLQ-00209

Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR
(Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ Microsoft Khi EU Yêu Cầu)
Số máy cài đặt: 1 máy tính
Dùng cho hệ điều hành MS Windows
Nhóm Sản phẩm Microsoft Office
Bảo hành theo chính sách của Microsoft
Product has been added to your cart
Liên hệ