Home
Shop

Xây dựng tương lai bằng Microsoft 365

Nhận các ứng dụng hàng đầu trong ngành kết hợp với các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế giới.

Dành Cho Doanh Nghiệp


Microsoft 365 Business Basic

$ 2.50
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế
 • Làm việc nhóm và giao tiếp
 • Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
 • Email và lập lịch
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Hỗ trợ và triển khai
 • Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
 • Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao
 • Quản lý PC và thiết bị di động


Microsoft 365 Business Standard

$ 10.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế
 • Làm việc nhóm và giao tiếp
 • Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
 • Email và lập lịch
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Hỗ trợ và triển khai
 • Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
 • Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao
 • Quản lý PC và thiết bị di động


Microsoft 365 Business Premium

$ 20.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế
 • Làm việc nhóm và giao tiếp
 • Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
 • Email và lập lịch
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Hỗ trợ và triển khai
 • Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
 • Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao
 • Quản lý PC và thiết bị di động


Ứng dụng Microsoft 365

$ 8.25
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế
 • Làm việc nhóm và giao tiếp
 • Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
 • Email và lập lịch
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Hỗ trợ và triển khai
 • Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
 • Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao
 • Quản lý PC và thiết bị di động
RE46ZfA
Teams
images
Exchange
RE471Ne
SharePoint
OneDrive
RE46Zfr
Word
RE476Zg
Outlook
microsoft access 2019
Access (Chỉ dành cho PC)
RE47eMr
Excel
OneDrive
RE46ZfA
Teams
RE471Ne
SharePoint
RE46ZfD
PowerPoint
images
Exchange
microsoft publisher 2019
Publisher (Chỉ dành cho PC)
RE46Zfr
Word
RE476Zg
Outlook
microsoft access 2019
Access (Chỉ dành cho PC)
RE471Ne
SharePoint
RE47eMr
Excel
OneDrive
RE46ZfA
Teams
tai xuong aaaa
Intune
RE46ZfD
PowerPoint
images
Exchange
microsoft publisher 2019
Publisher (Chỉ dành cho PC)
tai
Azure Information Protection
RE46Zfr
Word
microsoft publisher 2019
Publisher (Chỉ dành cho PC)
RE47eMr
Excel
RE476Zg
Outlook
OneDrive
RE46ZfD
PowerPoint
microsoft access 2019
Access (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp

Tích hợp một phần

Không có

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ cho PC và máy Mac, xem yêu cầu hệ thống.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Gói này hoạt động với Office 2019, Office 2016 và Office 2013. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010, có thể hoạt động với Microsoft 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Office 365 F3.
4. Sau khi bản dùng thử miễn phí 1 tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
5. iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
6. Ưu đãi đặc biệt trong khoảng thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới

Câu hỏi thường gặp

Các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp giờ là các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Tên mới, giữ nguyên giá trị tuyệt vời, giá không đổi.

 • Office 365 Business Essentials giờ là Microsoft 365 Business Basic
 • Office 365 Business Premium giờ là Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business giờ là Microsoft 365 Business Premium
 • Office 365 Business giờ là Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi đã thay đổi tên nhằm phản ánh rõ ràng hơn về phạm vi của các tính năng và lợi ích có trong đăng ký. Microsoft 365 bao gồm mọi thứ bạn biết trong Office 365, bao gồm các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

 
 
 
 
 
1/5 - (1 bình chọn)
Product has been added to your cart