0909.10.45.79

CentOS Linux. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/RHEL 7, không phải ai cũng biết

CentOS 7

Sơ lược về CentOS

CentOS (từ Community Enterprise Operating System) là một Bản phân phối Linux. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Tháng 1/2014, CentOS đã tuyên bố chính thức gia nhập Red Hat trong khi vẫn độc lập với RHEL, dưới một ban quản trị mới của CentOS.  CentOS cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân 100% với nguồn thượng nguồn của nó, Red Hat.

Bản phát hành đầu tiên của CentOS là trong tháng 5/2004, đánh số là CentOS phiên bản 2, nó là phân nhánh từ RHEL phiên bản 2.1AS. Sau bản phát hành phiên bản 7.0, CentOS chỉ còn hỗ trợ chính thức kiến trúc x86-64, trong khi các phiên bản cũ hơn 7.0-1406 cũng hỗ trợ IA-32 với Physical Address Extension (PAE). Tính đến tháng 12 năm 2015, phát hành AltArch của CentOS 7 là có sẵn cho các kiến trúc IA-32, Power ISA, và cho ARMv7hl và biến thể AArch64 của kiến trúc ARM. Phiên bản CentOS 8 được khởi động từ tháng 5/2019.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc “Khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/RHEL 7” có sự khác biệt nhiều so với các phiên bản 5 và 6 trước đó. Đối với CentOS/RHEL 5/6 thì hoạt động khôi phục mật khẩu root khác và đơn giản hơn khi chỉ cần boot vào chế độ “single mode” để thực hiện thay đổi mật khẩu..

Khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/RHEL 7

Lưu ý:
– Chỉ có thể áp dụng khôi phục mật khẩu user nếu GRUB2 boot loader không set up mật khẩu khoá.Reset Password Windows Server 2012 và Windows Server 2016

Bước 1: khởi động lại hệ thống, chỉnh sửa ‘grub2’

 • Khởi động lại hệ thống và tinh chỉnh chế độ GRUB2 ở màn hình boot GRUB2.
 • Bấm nút ESC để màn hình dừng lại, sau đó ấn nút ‘e’ để thực hiện chỉnh sửa.

centos 1

Bước 2: chỉnh thông số entry cần thiết

 • Tìm đến dòng entry cấu hình “linux16” hoặc “linuxefi” đối với hệ thống UEFI.
 • Xoá 2 thông số “rhgb quiet” để kích hoạt log message hệ thống khi thực hiện đổi mật khẩu root.
 • Thêm vào cuối dòng “linux16..” thông số sau: rd.break

centos 2

 • Ấn Ctrl+X để lưu và tự động boot vào môi trường initramfs.

Bước 3: remount filesystem và chuyển chế độ chroot

 • Hệ thống filesystem hiện tại đang ở chế độ “read only” được mount ở thư mục /sysroot/, để thực hiện khôi phục mật khẩu root thì ta cần thêm quyền ghi (write) trên filesystem. Ta sẽ tiến hành remount lại filesystem /sysroot/ với quyền đọc-ghi (read-write).
 • Kiểm tra lại xem filesystem đã được remount quyền đọc-ghi hay chưa.
  • switch_root:/# mount -o remount, rw /sysroot
  • switch_root:/# mount | grep -w “/sysroot”

centos 4

 • Lúc này filesystem đã được mount và ta sẽ chuyển đổi sang môi trường filesystem (prompt: sh-4.2#).
  • switch_root:/# chroot /sysroot
 • Tiến hành reset password user root.
  • sh4.2# passwd root

Bước 4: relabel SELINUX

 • Chạy lệnh sau để update lại các thông số cấu hình SELINUX, nếu bạn có sử dụng SELINUX. Nguyên nhân khi ta update file /etc/passwd chứa mật khẩu thì các thông số SELINUX security contex sẽ khác nên cần update lại.
  • sh4.2# touch /.autorelabel

Bước 5: remount và reboot

 • Remount filesystem “/“ ở chế độ read-only.
  • sh4.2# mount -o remount, ro /
 • Thoát môi trường chroot và Khởi động lại hệ thống.
  • sh4.2# exit
  • switch_root:/# exec /sbin/reboot

Bạn sẽ thấy hệ thống reboot và chậm hơn bình thường , do hệ thống đang tiến hành hoạt động SELINUX relabel. Sau khi boot vào hệ thống prompt console thành công thì bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Contact Me on Zalo
Scroll to Top