Home
Shop
GÓI ZOOM 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG
(Giảm 5%)
12 THÁNG
(Giảm 10%)
không hóa đơn có hóa đơn không hóa đơn có hóa đơn không hóa đơn có hóa đơn không hóa đơn có hóa đơn
Meeting Pro max 100 Không cung cấp 1 tháng 1,296,000 2,178,440 2,462,400 3,114,936 4,665,600 5,901,984
Pro max 300 1,870,000 2,904,550 2,378,000 3,547,170 3,900,700 4,934,386 6,220,800 7,869,312
Pro max 500 1,872,000 2,907,080 5,616,000 7,643,240 10,670,400 13,498,056 20,217,600 25,575,264
Pro max 1.000 3,024,000 4,364,360 9,072,000 12,015,080 17,236,800 21,804,552 32,659,200 41,313,888
Business – max 300ng tham dự phòng họp
(10 users/tháng)
5,760,000 7,825,400 17,280,000 22,398,200 32,832,000 41,532,480 62,208,000 78,693,120
Webinar Max 500 2,707,200 3,963,608 8,121,600 10,812,824 15,431,040 19,520,266 29,237,760 36,985,766
Max 1.000 10,224,000 13,472,360 30,672,000 39,339,080 58,276,800 73,720,152 110,419,200 139,680,288
Max 3.000 28,944,000 37,153,160 86,832,000 110,381,480 164,980,800 208,700,712 312,595,200 395,432,928
Max 5.000 72,144,000 91,801,160 216,432,000 274,325,480 411,220,800 520,194,312 779,155,200 985,631,328
Max 10.000 187,344,000 237,529,160 562,032,000 711,509,480 1,067,860,800 1,350,843,912 2,023,315,200 2,559,493,728
Education Đăng ký tối thiểu 20users/1 năm
(Max 300ng tham dự phòng họp)
65,577,600 51,840,000
Lưu ý:
– Báo giá đã bao gồm Phí thuế nhà thầu 15% (nếu lấy hóa đơn). Phí thuế nhà thầu 15% bao gồm: 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, 5% thuế GTGT, 5% phí xử lý hóa đơn
– Báo giá đã bao gồm Phí xử lý hồ sơ chứng từ, chuyển phát với các hợp đồng đăng ký < 6 tháng: Đăng ký dưới 6 tháng + thêm 490k chi phí hồ sơ hợp đồng, chuyển phát, xuất hóa đơn. (nếu lấy hóa đơn)
– Báo giá 6 tháng và 1 năm là chi phí đã được ưu đãi
– Nhãn hàng cần tìm hiểu kỹ tính năng của từng gói dịch vụ và là người chịu trách nhiệm cuối cùng về lựa chọn của mình
– Zoom không hỗ trợ Hủy / Hoàn / Thay đổi sau khi đã mua. Nhãn hàng có thể mua thêm các gói dịch vụ theo nhu cầu của mình
Bình chọn
Product has been added to your cart