Những vấn đề IT Manager hỏi CEO doanh nghiệp SMEs

Điều gì đặt ra cho nhà quản lý (CEO) khi nói đến IT– IT không có gì là khó hiểu đối với công việc kinh doanh, giải phóng IT ra khỏi những mớ bòng bong.– Đưa ra kết quả của IT trong hiệu quả kinh doanh.– Đưa ra chiến lược về CNTT thật rõ ràng.IT …

Những vấn đề IT Manager hỏi CEO doanh nghiệp SMEs Đọc thêm »